Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2: Bảng chia 4. Một phần tư

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2: Bảng chia 4. Một phần tư

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2: Bảng chia 4. Một phần tư với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách lập bảng chia 4, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 4, một phần tư. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 117 SGK Toán 2: Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 bảng chia 4 trang 118 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

8 : 4 = 12 : 4 = 24 : 4 =

16 : 4 = 40: 4 = 20 : 4 =

4 : 4 = 28: 4 = 36 : 4 =

32 : 4 =

Hướng dẫn giải

8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 24 : 4 = 6

16 : 4 = 4 40: 4 = 10 20 : 4 = 5

4 : 4 = 1 28: 4 = 7 36 : 4 = 9

32 : 4 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Hướng dẫn giải

Mỗi hàng có số học sinh là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Xếp được mấy hàng?

Hướng dẫn giải

Xếp được thành số hàng là:

32 : 4 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 một phần tư trang 119 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình A, B, C

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình A, B, D

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hình nào khoanh 1/4 số con thỏ?

Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình A

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 120 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 4

Đánh giá bài viết
12 2.770
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm