Giải bài tập trang 119 SGK Toán 5: Luyện tập

Giải bài tập Toán 5 Trang 119 bài Luyện tập

Giải bài tập trang 119 SGK Toán 5: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với các bài tập SGK Toán 5 về xăng ti mét khối, đề xi mét khối, mét khối giúp các em học sinh ôn luyện, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải hay tham khảo cho bài tập Toán lớp 5 chúng tôi sưu tầm được.

Giải bài tập trang 118 SGK Toán 5: Mét khối

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Luyện tập trang 119 SGK Toán lớp 5

Câu 1:

a) Đọc các số đo

Giải bài tập toán lớp 5

b) Viết các số đo thể tích

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối

Hai nghìn không trăm mười năm mét khối

Ba phần tám đề-xi-mét khối

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

0,25m3

a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối

Câu 3: So sánh các số đo sau đây

Giải bài tập toán lớp 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

5m3: Năm mét khối

2010cm3: Hai nghìn không trăm mười xăng ti mét khối

2005dm3: Hai nghìn không trăm linh năm đề xi mét khối

10,125m3: Mười phẩy một trăm hai mươi lăm mét khối

0, 109dm3: Không phẩy một trăm linh chín xăng ti mét khối

1/4m3: Một phần tư mét khối

95/100 dm3: Chín mươi lăm phần nghìn đề xi mét khối

b) Viết các số đo thể tích

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối

Hai nghìn không trăm mười năm mét khối

Ba phần tám đề-xi-mét khối

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối

b) Viết các số đo thể tích:

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối: 1952cm3

Hai nghìn không trăm mười năm mét khối: 2015m3

Ba phần tám đề-xi-mét khối: 3/8dm3

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối: 0,919m3

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

0, 25 m3

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Câu 3:

 Giải bài tập toán lớp 5

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 121 SGK Toán 5: Thể tích hình hộp chữ nhật

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập SGK Toán 5 bài 113: Luyện tập hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
199 25.228
Toán lớp 5 Xem thêm