Giải bài tập trang 12 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 10

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 12

Giải bài tập trang 12 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 10 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập phép cộng có tổng bằng 10. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Phép cộng có tổng bằng 10 – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 12)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + … = 10     8 + … = 10      7 + … = 10         5 + … = 10

1 + … = 10     2 + … = 10      3 + … = 10         10 = 5 + …

10 = 9 + …    10 = 8 + …       10 = 7 + …         10 = 6 + …

10 = 1 + …   10 = 2 + …       10 = 3 + …         10 = … + 8

Hướng dẫn giải

9 + 1 = 10      8 + 2 = 10         7 + 3 = 10           5 + 5 = 10

1 + 9 = 10     2 + 8 = 10          3 + 7 = 10          10 = 5 + 5

10 = 9 + 1     10 = 8 + 2          10 = 7 + 3          10 = 6 + 4

10 = 1 + 9    10 = 2 + 8           10 = 3 + 7         10 = 2 + 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 12

Hướng dẫn giải

Kết quả bằng 10

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 =          9 + 1 + 2 =

6 + 4 + 8 =          4 + 6 + 1 =

5 + 5 + 5 =         2 + 8 + 9 =

Hướng dẫn giải

7 + 3 + 6 = 16          9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18          4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15          2 + 8 + 9 = 19

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 12

Hướng dẫn giải

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 13 SGK Toán 2: 26 + 4, 36 + 24

Đánh giá bài viết
13 2.420
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm