Giải bài tập trang 12 SGK Toán 3: Ôn tập về giải Toán

Giải bài tập trang 12 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 12 SGK Toán 3: Ôn tập về giải Toán với đáp án và hướng dẫn giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được kiến thức của bài giải Toán nhiều hơn, ít hơn; tìm phần nhiều và phần ít hơn. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 12 SGK Toán 3: Ôn tập về giải toán

Bài 1 trang 12 SGK Toán 3 – Ôn tập về giải toán

Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Giải bài tập trang 12 SGK Toán 3

Số cây đội Hai trồng được là:

230 + 90 = 320 (cây)

Bài 2 trang 12 SGK Toán 3 – Ôn tập về giải toán

Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l xăng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giải bài tập trang 12 SGK Toán 3

Buổi chiều cửa hàng bán được số l xăng là:

635 – 128 = 507 (l)

Bài 3 trang 12 SGK Toán 3 – Ôn tập về giải toán

Giải bài toán theo mẫu

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Số cam ở hàng trên nhiều hơn hàng dưới là:

7 – 5 = 2 (quả)

b) Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 – 16 = 3 (bạn)

Bài 4 trang 12 SGK Toán 3 – Ôn tập về giải toán

Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu ki – lô – gam?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:

50 – 35 = 15 (kg).

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 13, 14, 15, 16 SGK Toán 3: Xem đồng hồ

Đánh giá bài viết
36 11.546
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm