Giải bài tập trang 12 SGK Toán lớp 7 tập 1: Nhân chia số hữu tỉ

Giải bài tập Toán 7 trang 12 bài Nhân chia số hữu tỉ với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 7.

A. Tóm tắt lý thuyết nhân chia số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ: x = a/b; y = c/d

1. Nhân hai số hữu tỉ:

x.y = (a/b).(c/d) = a.c/b.d

2. Chia hai số hữu tỉ:

x:y= (a/b): (c/d) = a.d/b.c

3. Chú ý:

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Thương của phép chia x cho y (y ≠0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là x:y

B. Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 12 Toán lớp 7 tập 1

Giải Toán 7 Bài 1 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính:

a) (-2/7).(21/8) b) (0,24).(-15/4)

c) (-2).(-7/12) d) (-3/25):6

Đáp án và hướng dẫn giải
Bài tập môn Toán lớp 7

Giải Toán 7 Bài 2 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới dạng sau đây:

a) -5/16 là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ -5/16 = -5/2 .1/8

b) -5/16 là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ -5/16 =-5/2 : 8

Đáp án và hướng dẫn giải

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải Toán 7 Bài 3 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải Toán 7 Bài 4 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải:

Tính theo hàng ngang theo thứ tự từ trên xuống:

Bài tập môn Toán lớp 7

Tính theo cột dọc theo thứ tự từ trái sang phải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Ta được kết quả ở bảng sau:

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải Toán 7 Bài 5 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Em hãy tìm cách "nối" các số ở những chiếc là bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa?

Đáp án và hướng dẫn giải:

Có nhiều cách nối, chẳng hạn:

4.(-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -105

1/2 (-100) – 5,6 : 8 = -50 -0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7

Giải Toán 7 Bài 6 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 12 SGK Toán lớp 7 tập 1: Nhân chia số hữu tỉ

Xem thêm: Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Đánh giá bài viết
32 4.648
Giải bài tập Toán lớp 7 Xem thêm