Giải bài tập trang 120 SGK Toán 3: Luyện tập chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

12 4.837

Giải bài tập Toán 3 bài: Luyện tập chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giải bài tập trang 120 SGK Toán 3: Luyện tập chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3. Lời giải hay bài tập Toán 3 có các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Để học tốt Toán 3, mời các em tham khảo.

Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 120)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 1608 : 4       b) 2035 : 5     c) 4218 : 6

2105 : 3          2413 b: 4      3052 : 5

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 120 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm x

a) x × 7 = 2017

b) 8 × x = 1640

c) x × 9 = 2769

Hướng dẫn giải

a) x × 7 = 2017
x = 2017 : 7
x = 301

b) 8 × x = 1640
x = 1640 : 8
x = 205

c) x × 9 = 2769
x = 2769 : 9
x = 307

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

Hướng dẫn giải

Số gạo đã bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính nhẩm:

Cách làm: 6000 : 3 = ?

Nhẩm: 6 nghìn : 3 = 2 nghìn

Vậy 6000 : 3 = 2000

6000 : 2

8000 : 4

9000 : 3

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

6000 : 2 = 3000

8000 : 4 = 2000

9000 : 3 = 3000 

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3: Làm quen với chữ số La Mã - Luyện tập

Đánh giá bài viết
12 4.837
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm