Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 2: Bảng chia 5. Một phần năm

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 2: Bảng chia 5. Một phần năm

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 2: Bảng chia 5. Một phần năm với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng chia 5, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 5, một phần năm. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 120 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 4

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Bảng chia 5 trang 121 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

Số bị chia

10

20

30

40

50

45

35

25

15

5

Số chia

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Thương

Hướng dẫn giải

Số bị chia

10

20

30

40

50

45

35

25

15

5

Số chia

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Thương

2

4

6

8

10

9

7

5

3

1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

Hướng dẫn giải

Mỗi bình có số bông hoa là:

15 : 5 = 3 (bình hoa)

Đáp số: 3 bình hoa

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, Mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?

Hướng dẫn giải

Cắm được số bình hoa là:

15 : 5 = 3 (bình hoa)

Đáp số: 3 bình hoa

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Một phần năm trang 122 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đã tô màu 1/5 hình nào?

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình C, D

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Hình nào đã tô màu 1/5 số ô vuông?

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình C, D

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hình nào tô màu vào 1/5 số con vịt?

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình A

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 5

Đánh giá bài viết
29 2.121
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm