Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3: Làm quen với chữ số La Mã - Luyện tập

10 3.620

Giải bài tập Toán 3 bài: Làm quen với chữ số La Mã - Luyện tập

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3: Làm quen với chữ số La Mã - Luyện tập được VnDoc sưu tầm và biên soạn. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh bước đầu làm quen với chữ số la mã, nhận biết được các chữ số la mã từ 1 đến 12, số 20, 21 (để đọc và viết thế kỉ XX, XXI). Mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 120 SGK Toán 3: Luyện tập chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Hướng dẫn giải bài tập 2, 3, 4 Làm quen với chữ số La Mã SGK Toán lớp 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đồng hồ chỉ mấy giờ

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

A: đồng hồ chỉ 6 giờ

B: đồng hồ chỉ 12 giờ

C: đồng hồ chỉ 3 giờ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hãy viết các số: II, VI, V, VII, IV, IX, XI:

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải

a, II, IV, V, VI, VII, IX, XI

b, XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số từ 1 đến 12 bằng số la mã

Hướng dẫn giải

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập Làm quen với chữ số La Mã SGK Toán lớp 3

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đồng hồ ở hình A chỉ 4 giờ

Đồng hồ ở hình B chỉ 8 giờ 15 phút

Đồng hồ ở hình C chỉ 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đọc các số sau: I, III, IV, VI, VII, IX, XI, VIII, XII

Hướng dẫn giải

Các số đã cho đọc là: một, ba, bốn, sáu, bảy, chín, mười một, tám, mười hai

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Dùng các que diêm có thể xếp thành các số sau:

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3

c, Có 5 que diêm, hãy xếp thành số 8 , số 21

b, Có 6 que diêm, hãy xếp thành số 9

c, Với 3 que diêm có thể xếp được những số nào?

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Có 3 que diêm xếp thành số 11 như hình bên

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3

Hãy nhấc một que diêm và xếp lại để được số 9

Hướng dẫn giải

Có thể nhấc một que diêm và xếp lại như sau:

 Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 123, 124 SGK Toán 3: Thực hành xem đồng hồ

Đánh giá bài viết
10 3.620
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm