Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay cho bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 4 này giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức nắm được cách so sánh hai phân khác mẫu số và áp dụng giải các bài tập liên quan. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo lời giải chi tiết toán 4 bài luyện tập so sánh 2 phân số khác mẫu số dưới đây.

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: So sánh hai phân số khác mẫu số

Hướng dẫn giải LUYỆN TẬP – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 122)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 122/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số:

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Đáp án:

Các em so sánh như sau:

Với phân số không cùng mẫu số thì chúng ta phải xem có rút gọn được không.

Nếu rút gọn được thì rút gọn. Sau khi rút gọn nếu 2 phân số có cùng mẫu thì làm bước so sánh.

Nếu sau khi rút gọn, 2 phân số không cùng mẫu số thì phải quy đồng mẫu số.

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 122/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Đáp án:

Cách 1: Ta dùng phương pháp quy đồng mẫu số

Cách 2: Các em có thể dùng phương pháp so sánh với 1

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

 BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 122/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: so sánh: Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Nhận xét: Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

b) So sánh hai phân số:

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 122/SGK Toán 4)

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Đáp án:

a) Ta có các phân số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

b) Ta dùng cách: quy đồng mẫu số ba phân số này. Chọn mẫu số chung là 12. Ta có:

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số

Đánh giá bài viết
333 52.188
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm