Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số

226 47.349

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung cùng với lời giải và đáp án chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ hệ thống kiến thức Chương 4 phần 1 Phân số, củng cố các dạng bài tập Toán, rèn luyện kỹ năng giải Toán đạt kết quả cao trong các kỳ thi học kì 2. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập chung về phân số dưới đây.

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP CHUNG – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 123)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 123/SGK Toán 4)

Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm:

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 123/SGK Toán 4)

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết

a) Phân số bé hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Đáp án:

a) Phân số bé hơn 1 là:

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

b) Phân số lớn hơn 1 là:

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 123/SGK Toán 4)

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

Đáp án:

a) Các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

b) Rút gọn các phân số:

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 123/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

Đáp án:

 Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 123, 124 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
226 47.349
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm