Giải bài tập trang 124 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 124 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 124 SGK Toán 2: Luyện tập chung giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng giải Toán về phép nhân và phép chia SGK Toán 2 chương 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 5

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 × 4 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 5 × 6 : 3 =

b) 6 : 3 × 5 =

c) 2 × 2 × 2 =

Hướng dẫn giải

a) 5 × 6 : 3 = 30 : 3 = 10

b) 6 : 3 × 5 = 2 × 5 = 10

c) 2 × 2 × 2 = 4 × 2 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm X

a) X + 2 = 6

X × 2 = 6

b) 3 + X = 15

3 × X = 15

Hướng dẫn giải

a) X + 2 = 6

X = 6 - 2

X = 4

X × 2 = 6

X = 6 : 2

X = 3

b) 3 + X = 15

X = 15 : 3

X = 5

3 × X = 15

X = 15 : 3

X = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hình nào đã được tô màu:

/data/file/2016/12/02/giai-bai-tap-trang-124-sgk-toan-2-luyen-tap-chung.pdf

1/2 số ô vuông?

1/3 số ô vuông?

1/4 số ô vuông?

1/5 số ô vuông?

Hướng dẫn giải

Hình C đã được tô màu 1/2 số ô vuông

Hình A đã được tô màu 1/3 số ô vuông

Hình D đã được tô màu 1/4 số ô vuông

Hình B đã được tô màu 1/5 số ô vuông

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải

Số con thỏ có tất cả là:

5 × 4 = 20 (con thỏ)

Đáp số: 20 con thỏ.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật

/data/file/2016/12/02/giai-bai-tap-trang-124-sgk-toan-2-luyen-tap-chung.pdf

Hướng dẫn giải

Ta có cách xếp như sau:

/data/file/2016/12/02/giai-bai-tap-trang-124-sgk-toan-2-luyen-tap-chung.pdf

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 125, 126 SGK Toán 2: Giờ, phút

Đánh giá bài viết
6 3.082
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm