Giải bài tập trang 125, 126 SGK Toán 2: Giờ, phút

Giải bài tập trang 125, 126 SGK Toán 2: Giờ, phút

Giải bài tập trang 125, 126 SGK Toán 2: Giờ, phút giúp các em học sinh nắm được cách xem đồng, bước đầu nhận biết số đo thời gian: giờ, phút. Đồng thời, củng cố hiện tượng về thời gian và việc sử dụng thời gian trong đời sống thực tế hằng ngày. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 124 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Giờ, phút trang 125, 126 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải bài tập trang 125, 126 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

A: Đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút

B: Đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút

C: Đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút

D: Đồng hồ chỉ 3 giờ

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi hình dưới đây ứng với đồng hồ nào?

Giải bài tập trang 125, 126 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

C: Mai ngủ dậy lúc 6 giờ

B: Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút

A: Mai tan học lúc 11 giờ 30 phút

D: Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính theo mẫu:

a) 5 giờ + 2 giờ = b) 9 giờ – 3 giờ =

4 giờ + 6 giờ = 12 giờ – 8 giờ =

8 giờ + 7 giờ = 16 giờ – 10 giờ =

Hướng dẫn giải

a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ b) 9 giờ – 3 giờ = 6 giờ

4 giờ + 6 giờ = 10 giờ 12 giờ – 8 giờ = 4 giờ

8 giờ + 7 giờ = 15giờ 16 giờ – 10 giờ = 6 giờ

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 126 SGK Toán 2: Thực hành xem đồng hồ

Đánh giá bài viết
8 1.868
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm