Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4: Phép cộng phân số (tiếp theo)

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4: Phép cộng phân số (tiếp theo)

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4: Phép cộng phân số (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em biết cách nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu, cách thực hiện phép tính 2 phân số khác mẫu số. Để học tốt Toán 4, sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải hay cho các bài tập toán lớp 4.

Giải bài tập trang 126 SGK Toán 4: Phép cộng phân số

Hướng dẫn giải bài CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (tiếp theo) – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 127)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó với nhau.

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 127/SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

Đáp án:

a) Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

Bước 2: Cộng hai phân số:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

b)

Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

Bước 2: Cộng hai phân số:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

c)

Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

Bước 2: Cộng hai phân số:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

d)

Bước 1: Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

Bước 2: Cộng hai phân số:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 127/SGK Toán 4)

Tính (theo mẫu)

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

Mẫu:

Đáp án:

a) Các em làm như sau:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

b) Các em làm như sau:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

c) Các em làm như sau:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

d) Các em làm như sau:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 127/SGK Toán 4)

Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường.

Hỏi sau hai giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần quãng đường?

Đáp án:

Sau hai giờ ô tô đó chạy được số phần quãng đường là:

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 128 SGK Toán 4: Luyện tập phép cộng phân số

Ngoài giải bài tập sgk Toán 4, VnDoc còn cung cấp các lời giải vở bài tập Toán 4 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 4, mời các bạn cùng xem bài Giải vở bài tập Toán 4 bài 117: Luyện tập Phép cộng phân số (tiếp)

Đánh giá bài viết
495 62.305
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm