Giải bài tập trang 128 SGK Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

31 6.286

Giải bài tập Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em nắm được cách giải các bài toán có liên quan đến rút đơn vị, kỹ năng tính nhanh, chính xác loại toán này. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải. 

Hướng dẫn giải bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Giải bài tập 1, 2 SGK Toán lớp 3 trang 128)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK trang 128)

Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

Tóm tắt:

Có: 24 viên thuốc trong 4 vỉ

Hỏi: 3 vỉ có bao nhiêu viên thuốc?

Hướng dẫn giải

Mỗi vỉ thuốc có số viên thuốc là:

24 : 4 = 6 viên thuốc

Số viên thuốc trong 3 vỉ là:

6 x 3 = 18 viên thuốc

Đáp số: 18 viên thuốc

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK trang 128)

Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao có bao nhiêu kg gạo?

Tóm tắt:

Có: 28 kg gạo trong 7 bao

Hỏi: 5 bao có ? kg gạo

Hướng dẫn giải

Mỗi bao có số kg gạo là:

28 : 7 = 4 kg gạo

5 bao có số kg gạo là:

4 x 5 = 20 kg gạo

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 129 SGK Toán 3: Luyện tập

Đánh giá bài viết
31 6.286
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm