Giải bài tập trang 129 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp theo)

31 9.694

Giải bài tập Toán 3: Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp theo) bao gồm đáp áp và hướng dẫn giải chi tiết từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, hệ thống lại kiến thức rèn luyện kỹ năng giải Toán các dạng bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 3: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (Giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 3 trang 129)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng thì hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Mua 1 quả trứng hết số tiền là:

4500 : 5 = 900 (đồng)

Mua 3 quả trứng hết số tiền là:

900 × 3 = 2700 (đồng)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch?

Hướng dẫn giải

Số viên gạch lát nền mỗi căn phòng là:

2250 : 6 = 425 (viên)

Số viên gạch lát nền 7 căn phòng là:

425 x 7 = 2975 (viên)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một người đi bộ mỗi giờ đi được 4 km

Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

..giờ

Quãng đường đi

4 km

..km

..km

…km

20km

Hướng dẫn giải

Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

..giờ

Quãng đường đi

4 km

8 km

16 km

12 km

20km

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức

a) 32 chia 8 nhân 3          b)  45 nhân 2 nhân 5

c) 49 nhân 4 chia 7          d)  234 chia 6 chia 3

Hướng dẫn giải

a) 32 : 8 x 3 = 4 x 3 = 12

b) 45 x 2 x 5 = 90 x 5 = 450

c) 49 x 4 : 7 = 196 : 7 = 28

d) 234 : 6 : 3 = 39 : 3 = 13

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 130, 131 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam

Đánh giá bài viết
31 9.694
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm