Giải bài tập trang 129 SGK Toán 3: Luyện tập

90 21.075

Giải bài tập Toán 3: Luyện tập

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 3: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 dưới đây tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện các dạng bài tập Toán SGK Toán lớp 3. Để học tốt Toán 3, mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải hay cho bài tập sách giáo khoa môn toán lớp 3 của chúng tôi.

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (Giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 129)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK trang 129)

Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống?

Hướng dẫn giải

Mỗi lô đất có số cây là:

2032 : 4 = 508 (cây)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 2135 quyển vở được xếp vào 7 hộp. Hỏi 5 hộp đó có bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn giải

Số quyển vở mỗi hộp có là:

2135 : 7 = 305 (quyển)

Số quyển vở trong 5 hộp là:

305 x 5 = 1525 (quyển)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lập đề toán theo tóm tắt, rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt:

4 xe: 8520 viên gạch

3 xe: .. viên gạch

Hướng dẫn giải: có thể lập đề toán như sau:

Có 8520 viên gạch được chở đều trên 4 chiếc xe. Hỏi với 3 xe thì chở bao nhiêu viên gạch?

Hướng dẫn giải

Số viên gạch trong mỗi xe là:

8520 : 4 = 2130 (viên)

Số viên gạch trong 3 xe là:

2130 x 3 = 6390 (viên)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Hướng dẫn giải

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

25 – 8 = 17 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(25 + 17) x 2 = 84 (m)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 129 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
90 21.075
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm