Giải bài tập trang 130, 131 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam

10 3.150

Giải bài tập trang 130, 131 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 130, 131 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; 50.000; 100.000; bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Để học tốt Toán 3, mời các em cùng tham khảo lời giải. 

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Tiền Việt Nam – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 130, 131)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền?

Giải bài tập trang 130, 131 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) 1 nghìn 700 đồng

b) 14 nghìn 400 đồng

c) 4 nghìn đồng

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải?

Giải bài tập trang 130, 131 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

b) Lấy 2 tờ 5 nghìn đồng

c) Lấy 5 tờ 2 nghìn đồng

d) Lấy 2 tờ 2 nghìn đồng và 1 tờ 1 nghìn đồng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau

Giải bài tập trang 130, 131 SGK Toán 3

a) Đồ vật nào có giá trị ít nhất?

b) Mua một quả bóng bay với một cái bút chì hết bao nhiêu tiền?

c) Giá tiền 1 lọ hoa hơn giá tiền 1 cái lược là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a) Bóng bay có giá trị ít nhất

b) Mua một quả bóng bay với một cái bút chì hết: 1000 + 1500 = 2500 đồng

c) Giá tiền 1 lọ hoa hơn giá tiền 1 cái lược là: 8700 – 4000 = 4700 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 132, 133 SGK Toán 3: Luyện tập tiền Việt Nam

Đánh giá bài viết
10 3.150
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm