Giải bài tập trang 131 SGK Toán 2: Luyện tập Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 2: Luyện tập Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được các dạng bài tập về chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Đồng thời, biết cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 130 SGK Toán 2: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Công thức tính diện tích hình tam giác, chu vi hình tam giác

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 131)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nối các điểm để được:

Giải bài tập Toán lớp 2

Hướng dẫn giải

Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau:

Giải bài tập Toán lớp 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

Giải bài tập Toán lớp 2

AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

5 + 4 + 6 + 8 = 23 (cm)

Đáp số: 23cm.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Giải bài tập Toán lớp 2

Hướng dẫn giải

a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

3 x 4 = 12 cm

Đáp số: 12 cm

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là:

3 x 4 = 12 cm

Đáp số: 12 cm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 132 SGK Toán 2: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Đánh giá bài viết
8 2.844
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm