Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2: Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài phép nhân và phép chia với số 0 và số 1. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 2: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Giải bài tập trang 133 SGK Toán 2: Số 0 trong phép nhân và phép chia

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 134)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Lập bảng nhân 1:          b) Lập bảng chia 1:

1 x 1 =                   1 : 1 =

1 x 2 =                   2 : 1 =

1 x 3 =                  3 : 1 =

1 x 4 =                  4 : 1 =

1 x 5 =                   5 : 1 =

1 x 6 =                   6 : 1 =

1 x 7 =                   7 : 1 =

1 x 8 =                   8 : 1 =

1 x 9 =                   9 : 1 =

1 x 10 =                   10 : 1 =

Hướng dẫn giải

a)  Lập bảng nhân 1:          b) Lập bảng chia 1:

1 x 1 = 1                  1 : 1 = 1

1 x 2 = 2                  2 : 1 = 2

1 x 3 = 3                 3 : 1 = 3

1 x 4 = 4                  4 : 1 = 4

1 x 5 = 5                  5 : 1 = 5

1 x 6 = 6                  6 : 1 = 6

1 x 7 = 7                  7 : 1 = 7

1 x 8 = 8                  8 : 1 = 8

1 x 9 = 9                  9 : 1 =  9

1 x 10 = 10                10 : 1 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

a) 0 + 3 =         b) 5 + 1 =           c) 4 : 1 =

3 + 0 =           1 + 5 =             0 : 2 =

0 x 3 =           1 x 5 =             0 : 1 =

3 x 0 =           5 x 1 =             1 : 1 =

Hướng dẫn giải

a) 0 + 3 = 3        b) 5 + 1 = 6           c) 4 : 1 = 4

3 + 0 = 3          1 + 5 =  6            0 : 2 = 0

0 x 3 =  0          1 x 5 = 5             0 : 1 = 0

3 x 0 =  0          5 x 1 = 5             1 : 1 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Kết quả tính nào là 0? Kết quả tính nào là 1?

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

2 – 2 = 0

3 : 3 = 0

5 – 5 = 0

5 : 5 = 1

3 – 2 – 1 = 0

1 x 1 = 1

2 : 2 : 1 = 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 135 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
1 860
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm