Giải bài tập trang 134 SGK Toán 5: Luyện tập

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 5: Luyện tập

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 5: Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh vận dụng phép trừ và phép cộng các số đo thời gian để giải các bài tập Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết bài tập Toán 5 trang 134 dưới đây.

Giải bài tập trang 133 SGK Toán 5: Trừ số đo thời gian

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 5: Cộng số đo thời gian

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 134 SGK Toán lớp 5

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 5

Câu 2: Tính

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút

Câu 3: Tính

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ

c) 13 giờ 34 phút – 5 giờ 45 phút

Câu 4: Năm 1492, nhà thám hiểm Cri - xto - phơ Cô - lôm - bô phát hiện ra Châu Mỹ. Năm 1961, I – u – ri Ga – ga – ri là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện cách nhau bao nhiêu năm?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 12 ngày = 288 giờ    (24 giờ x 12 = 288 giờ)

3,4 ngày = 81,6 giờ     (24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ)

4 ngày 12 giờ = 108 giờ  (24 giờ x 4 + 12 giờ = 108 giờ)

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 5

b) 1,6 giờ = 96 phút    (60 phút x 1,6 = 96 phút)

2 giờ 15 phút = 135 phút  (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút)

2,5 phút = 150 giây      (60 phút x 2,5 = 150 giây)

4 phút 25 giây = 265 giây (60 phút x 4 + 25 giây = 265 giây)

Câu 2: Tính

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng = 15 năm 11 tháng

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ = 10 ngày 12 giờ

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút = 20 giờ 9 phút

Câu 3: Tính

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút

Câu 4:

Hai sự kiện cách nhau số năm là:

1961 – 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 năm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 135 SGK Toán 5: Nhân số đo thời gian với một số

Đánh giá bài viết
170 25.227
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm