Giải bài tập trang 135 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 2: Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại hệ thống kiến thức, các dạng Toán đã học chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 134 SGK Toán 2: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 135)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

2 x 3 = 3 x 4 = 4 x 5 = 5 x 1 =

6 : 2 = 12 : 3 = 20 : 4 = 5 : 5 =

6 : 3 = 12 : 4 = 20 : 5 = 5 : 1 =

Hướng dẫn giải

2 x 3 = 6 3 x 4 = 12 4 x 5 = 20 5 x 1 = 5

6 : 2 = 3 12 : 3 = 4 20 : 4 = 5 5 : 5 = 1

6 : 3 = 2 12 : 4 = 3 20 : 5 = 4 5 : 1 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

30 x 3 = 20 x 3 =

20 x 4 = 30 x 2 =

40 x 2 = 20 x 5 =

b) 40 : 2 = ?

4 chục : 2 = 2 chục

40 : 2 = 20

60 : 2 = 60 : 3 =

80 : 2 = 80 : 4 =

90 : 3 = 80 : 2 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tính nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau:

a) 30 x 3 = 90 20 x 3 = 60

20 x 4 = 80 30 x 2 = 60

40 x 2 = 80 20 x 5 = 100

b) 60 : 2 = 30 60 : 3 = 20

80 : 2 = 40 80 : 4 = 20

90 : 3 = 30 80 : 2 = 40

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Tìm X:

X x 3 = 15; 4 x X = 28.

b) Tìm y:

y : 2 = 2 y : 5 = 3

Hướng dẫn giải

a) X x 3 = 15 4 x X = 28

X = 15 : 3 X = 28 : 4

X = 5 X = 7

b) y : 2 = 2 y : 5 = 3

y = 2 x 2 y = 3 x 5

y = 4 y = 15

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo?

Hướng dẫn giải

Số tờ báo của mỗi tổ là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

Đáp số: 6 tờ báo

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ)

Giải bài tập Toán lớp 2

Hướng dẫn giải

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:

Giải bài tập Toán lớp 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
10 1.796
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm