Giải bài tập trang 135 SGK Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu

22 3.793

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh bước đầu làm quen với số liệu thống kê, cách xử lí số liệu ở mức đơn giản và lập dãy số liệu. Để học tốt môn Toán lớp 3, mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 132, 133 SGK Toán 3: Luyện tập tiền Việt Nam

Hướng dẫn giải bài Làm quen với thống kê số liệu – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 135)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là:

129cm, 132cm, 125cm, 135cm

Dựa vào dãy số liệu trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Hùng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Dũng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Hà cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng – ti – mét?

Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng – ti – mét?

Hùng và Hà, ai cao hơn? Dũng và Quân, ai thấp hơn?

Hướng dẫn giải

a) Hùng cao 125cm

Dũng cao 129cm

Quân cao 135cm

b) Dũng cao hơn Hùng 4cm (129 – 125 = 4)

Hà thấp hơn Quân 3cm (135 – 132 = 3)

Hà cao hơn Hùng, Dũng thấp hơn Quân

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Cho dãy số liệu sau:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

Nhìn vào dãy số trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số? Số 25 là số thứ mấy trong dãy?

b) Số thứ ba trong dãy là số nào? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy bao nhiêu đơn vị?

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy số?

Hướng dẫn giải

a) Dãy trên có tất cả 9 số, số 25 là số thứ năm trong dãy

b) Số thứ ba trong dãy là số 15, số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy 10 đơn vị (15 – 5 = 10)

c) Số thứ hai (là số 10) lớn hơn số thứ nhất (số 5)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày:

1, 8, 15, 22, 29

Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 năm 2004 có mấy chủ nhật?

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào?

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?

Hướng dẫn giải

Tháng 2 năm 2004 có 5 ngày chủ nhật

Chủ nhật đầu tiên là ngày 1 tháng 2

Ngày 22 là chủ nhật thứ tư trong tháng

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số kilogam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây?

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 3

Hãy viết dãy số kilogam gạo của 5 bao gạo trên:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải

a) 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg

b) 60kg, 50kg, 45kg, 40kg, 35kg

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 136, 137 SGK Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
22 3.793
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm