Giải bài tập trang 136, 137 SGK Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

22 4.187

Giải bài tập Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp)

Giải bài tập trang 136, 137 SGK Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập với số liệu thống kê, cách xử lí số liệu ở mức đơn giản và lập dãy số liệu. Để học tốt môn Toán lớp 3 mà không cần sách giải, mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 3: Làm quen với thống kê số liệu

Hướng dẫn giải bài Làm quen với thống kê số liệu – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 136, 137

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

18

13

25

15

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất?

Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

Hướng dẫn giải

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi.

Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A 7 học sinh giỏi.

c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất (25 học sinh)

Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất (13 học sinh)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số cây

40

25

45

28

a) Nhìn vào bảng trên trả lời các câu hỏi sau:

Lớp nào trồng được nhiều cây nhất?

Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất

Lớp 3B trồng được ít cây nhất

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả 85 cây (40 + 45 = 85)

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây (40 – 28 = 12)

Lớp 3D nhiều hơn lớp 3B 3 cây (28 – 25 = 3)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

 

Tháng

Vải

1

2

3

Trắng

1240m

1040m

1475m

Hoa

1875m

1140m

1575m

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

Hướng dẫn giải

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100mm.

(1575m – 1475m = 100m)

c) Tháng 1 cửa hàng bán được 1875 mét vải hoa.

Tháng 2 cửa hàng bán được 1140 mét vải hoa

Tháng 3 cửa hàng bán được 1575 mét vải hoa.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 3: Luyện tập làm quen với thống kê số liệu

Đánh giá bài viết
22 4.187
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm