Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại hệ thống kiến thức, các dạng Toán đã học chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 136)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 2 x 4 = 3 x 5 = 4 x 3 = 5 x 2 =

8 : 2 = 15 : 3 = 12 : 4 = 10 : 5 =

8 : 4 = 15 : 5 = 12 : 3 = 10 : 2 =

b)

2cm x 4 = 10cm : 5 = 4cm x 2 =

5dm x 3 = 12cm : 4 = 8cm : 2 =

4l x 5 = 18l : 3 = 10dm : 2 =

Hướng dẫn giải

a) 2 x 4 = 8 3 x 5 = 15 4 x 3 = 12 5 x 2 = 10

8 : 2 = 4 15 : 3 = 5 12 : 4 = 3 10 : 5 = 2

8 : 4 = 2 15 : 5 = 3 12 : 3 = 4 10 : 2 = 5

b)

2cm x 4 = 8cm 10cm : 5 = 2cm 4cm x 2 = 8cm

5dm x 3 = 15dm 12cm : 4 = 3cm 8cm : 2 = 4cm

4l x 5 = 20l 18l : 3 = 6l 10dm : 2 = 5dm.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

a) 3 x 4 + 8 = b) 2 : 2 x 0 =

3 x 10 – 14 = 0 : 4 + 6 =

Hướng dẫn giải

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20 b) 2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 1

3 x 10 – 14 = 30 – 14 = 16 0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm?

Hướng dẫn giải

a) Số học sinh trong mỗi nhóm là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

b) Số nhóm học sinh là:

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: 4 nhóm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2: So sánh các số tròn trăm

Đánh giá bài viết
8 1.500
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm