Giải bài tập trang 137 SGK Toán 5: Luyện tập nhân chia số đo thời gian cho một số

197 34.141

Giải bài tập trang 137 SGK Toán 5: Luyện tập

Giải bài tập trang 137 SGK Toán 5: Luyện tập Nhân chia số đo thời gian cho một số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh vận dụng phép nhân và phép chia các số đo thời gian để giải các bài tập Toán. Để học tốt môn Toán lớp 5, mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 5: Nhân số đo thời gian với một số

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 5: Chia số đo thời gian cho một số

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Nhân chia số đo thời gian cho một số Toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 137)

Câu 1: Tính

a) 3 giờ 14 phút x 3

b) 36 phút 12 giây : 3

c) 7 phút 26 giây x 2

d) 14 giờ 28 phút : 7

Câu 2: Tính

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

Câu 3: Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian?

Câu 4: Điền dấu '>','<' hoặc '='

4,5 giờ ... 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút ... 2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 ... 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

a) 3 giờ 14 phút x 3 = 9 giờ 42 phút

b) 36 phút 12 giây : 3 = 12 giờ 4 phút

c) 7 phút 26 giây x 2 = 14 giờ 52 phút

d) 14 giờ 28 phút : 7 = 2 giờ 4 phút

Câu 2: Tính

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

= 6 giờ 5 phút x 3

= 18 giờ 15 phút

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

= 11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây

Câu 3

Cách 1:

Lần thứ nhất làm 7 sản phẩm mất số thời gian là:

1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút

Lần thứ hai làm 8 sản phẩm mất số thời gian là:

1 giờ 8 phút x 8 = 9 giờ 4 phút

Cả 2 lần người đó mất số thời gian là:

7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 17 giờ

Cách 2:

Số sản phẩm người đó làm cả 2 lần là:

(7+8) = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ

Câu 4: Điền dấu '>','<' hoặc '='

4,5 giờ > 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút

Mời các bạn tham khảo bài tiếp theo: Giải bài tập trang 139, 140 SGK Toán 5: Luyện tập vận tốcgiải vở bài tập Toán 5 bài Luyện tập nhân chia số đo thời gian cho một số. Chúc các bạn học tốt.

Đánh giá bài viết
197 34.141
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm