Giải bài tập trang 138 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp)

254 52.851

Giải bài tập trang 138 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp)

Giải bài tập trang 138 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập về cách thực hiện phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ phân số. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 137, 138 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP CHUNG – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 138)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

  • Phép chia phân số:

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

  • Phép nhân phân số:

Để thực hiện phép nhân hai phân số, ta làm như sau: Lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

  • Phép trừ phân số:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

  • Phép cộng phân số:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng tử số của phân số thứ nhất với tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 138/SGK Toán 4)

Tính:

a,\frac{2}{3}+\frac{4}{5};

b,\frac{5}{12}+\frac{1}{6};

c,\frac{3}{4}+\frac{5}{6};

Đáp án:

a,\frac{2}{3}+\frac{4}{5}=\frac{10}{15}+\frac{12}{15}=\frac{22}{15};

b,\frac{5}{12}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}+\frac{2}{12}=\frac{7}{12};

c,\frac{3}{4}+\frac{5}{6}=\frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{19}{12};

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 138/SGK Toán 4)

a,\frac{23}{5}-\frac{11}{3};

b,\ \frac{3}{7}-\frac{1}{14};

c,\frac{5}{6}-\frac{3}{4};

Đáp án:

a,\frac{23}{5}-\frac{11}{3}=\frac{69}{15}-\frac{55}{15}=\frac{14}{15};

b,\ \frac{3}{7}-\frac{1}{14}=\frac{6}{14}-\frac{1}{14}=\frac{5}{14};

c,\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 138/SGK Toán 4)

Tính:

a,\ \frac{3}{4}\times\frac{5}{6};

b,\ \frac{4}{5}\times13;

c,\ 15\times\frac{4}{5};

Đáp án:

a,\ \frac{3}{4}\times\frac{5}{6}=\frac{3\times5}{4\times2\times3}=\frac{5}{8};

b,\frac{4}{5}\times13=\frac{4\times13}{5}=\frac{52}{5};

c,\ 15\times\frac{4}{5}=\frac{5\times3\times4}{5}=12;

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 138/SGK Toán 4)

Tính:

a,\frac{8}{5}\div\frac{1}{3};

b,\frac{3}{7}\div2;

c,2\div\frac{2}{4};

Đáp án

a,\ \frac{8}{5}\div\frac{1}{3}=\frac{8\times3}{5\times1}=\frac{24}{5};

b,\frac{3}{7}\div2=\frac{3\times1}{7\times2}=\frac{3}{14};

c,\ 2\div\frac{2}{4}=\frac{2\times4}{2}=4;

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 138/SGK Toán 4)

Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng bán 10kg, buổi chiều bán \frac{3}{8} số đường còn lại. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đáp án:

Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 – 10 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam đường được bán buổi chiều là:

40\times\frac{3}{8}=15\left(kg\right)

Cả ngày bán được số ki-lô-gam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 4: Luyện tập chung 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập Toán 4: Luyện tập chung Phân số hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
254 52.851
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm