Giải bài tập trang 14 SGK Toán 2: Luyện tập

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Giải bài tập trang 14 SGK Toán 2: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập Luyện tập trang 14 Toán 2. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 14)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 = 8 + 2 + 6 = 7 + 3 + 4 =

9 + 1 + 8 = 8 + 2 + 1 = 7 + 3 + 6 =

Hướng dẫn giải

9 + 1 + 5 = 15 8 + 2 + 6 = 16 7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18 8 + 2 + 1 = 11 7 + 3 + 6 = 16

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Hướng dẫn giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính:

24 + 6; 48 + 12; 3 + 27.

Hướng dẫn giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Nữ: 14 học sinh

Nam: 16 học sinh

Tất cả có : …. học sinh?

Hướng dẫn giải

Số học sinh của cả lớp là:

14 + 16 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 14

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 15 SGK Toán 2: 9 cộng với một số 9 + 5

Đánh giá bài viết
5 1.295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm