Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4: Diện tích hình thoi

Giải bài tập Toán 4: Diện tích hình thoi

Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4: Diện tích hình thoi bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh biết công thức tính diện tích của hình thoi, cách vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 4: Hình thoi

Hướng dẫn giải bài DIỆN TÍCH HÌNH THOI – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 142, 143)

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo diện tích)

S = (m x n) : 2

Trong đó, S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo.

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 142/SGK Toán 4)

Tính diện tích của

Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4

a) Hình thoi ABCD, biết:

AC = 3cm

BD = 4cm

b) Hình thoi MNPQ biết:

MN = 7cm

NQ = 4cm

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi ABCD là: (3 x 5) : 2 = 15/2 (cm2)

b) Diện tích hình thoi MNPQ là: (7 x 4) : 2 = 14 (cm2)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 143/SGK Toán 4)

Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi là: (5 x 20) : 2 = 50 (dm2)

b) Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là: (40 x 15) : 2 = 300 (dm2)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 143/SGK Toán 4)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật

Đáp án:

a) Ghi S

b) Ghi Đ

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 143, 144 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình thoi

Mời các bạn xem thêm Giải vở bài tập Toán 4 bài 134: Diện tích Hình thoi để học tốt môn Toán lớp 4.

Đánh giá bài viết
364 42.064
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm