Giải bài tập trang 145 SGK Toán 3: Luyện tập các số có 5 chữ số (tiếp theo)

3 971

Giải bài tập trang 145 SGK Toán 3: Luyện tập Các số có 5 chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập trang 145 SGK Toán 3: Luyện tập các số có 5 chữ số (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các kiến thức về cấu tạo số có 5 chữ số, vận dụng và các bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 143, 144 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Luyện tập các số có 5 chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 145)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết theo mẫu

Viết số

Đọc số

16305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16500

 

62007

 

62070

 

71010

 

71001

 

Hướng dẫn giải

Viết số

Đọc số

16305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16500

Mười sáu nghìn năm trăm

62007

Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy

62070

Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi

71010

Bảy mươi mốt nghìn không trăm mười

71001

Bảy mươi mốt nghìn không trăm linh một

 Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết theo mẫu

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

 

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

 

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

 

Tám mươi bảy nghìn

 

Hướng dẫn giải

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

87105

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

87001

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

87500

Tám mươi bảy nghìn

87000

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống

Giải bài tập trang 145 SGK Toán 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính nhẩm

4000 + 500 =                4000 – (2000 – 1000) =

6500 – 500 =         4000 – 2000 + 1000 =

300 + 2000 x 2 =       8000 – 4000 x 2 =

1000 + 6000 : 2 =       (8000 – 4000) x 2 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

4000 + 500 = 45000                     4000 – (2000 – 1000) = 3000

6500 – 500 = 6000             4000 – 2000 + 1000 = 3000

300 + 2000 x 2 = 4300          8000 – 4000 x 2 = 0

1000 + 6000 : 2 = 4000                  (8000 – 4000) x 2 = 8000

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 146 SGK Toán 3: Số 100000 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
3 971
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm