Giải bài tập trang 147 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 100000

17 2.000

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 100000

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 100000 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập so sánh, viết số thứ tự lớn đến bé và ngược lại trong phạm vi 100000. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết.

 Giải bài tập trang 146 SGK Toán 3: Số 100000 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài So sánh các số trong phạm vi 100000 – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 147/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu < , > , =

4589 .... 10 0001      35 276 ...... 35 275

8000 .... 7999 + 1      99 999 .... 100 000

3527 .... 3519         86 573 ...... 96573

Hướng dẫn giải

4589 < 10 001         35 276 > 35 275

8000 = 7999 + 1       99 999 < 100 000

3527 > 3519         86 573 < 96573

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền dấu < , > , =

89 156 .... 98156         67 628 ...... 67 728

69 731 ....69 713         89 999 .... 90 000

79 650 .... 79 650        78 659 ...... 76 860

Hướng dẫn giải

89 156 < 98156          67 628 < 67 728

69 731 > 69 713         89 999 < 90 000

79 650 = 79 650         78 659 > 76 860

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83 269; 92 368; 29 863; 68 932

b) Tìm số bé nhất trong các số sau:74 203; 100 000; 54 307; 90 241

Hướng dẫn giải

a) Số lớn nhất là: 92 368

b) Số bé nhất là: 54 307

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

a) Viết các số sau đây: 30 620; 8258; 31 855; 16 999 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số 65 372; 56 372; 76 253; 56 327 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải

a) 8258; 16999; 30 620; 31855

b) 76253; 65372; 56372; 56327

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 148 SGK Toán 3: Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 100000

Đánh giá bài viết
17 2.000
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm