Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp)

Giải bài tập Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp)

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 trang 149/SGK Toán 4)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 149/SGK Toán 4)

Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ hai dài: 28 : 4 = 7 (m)

Đoạn thứ nhất dài: 28 – 7 = 21 (m)

Đáp số: Đoạn thứ nhất 21m

Đọan thứ hai: 7m

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 149 SGK Toán 4)

Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

12 : 3 = 4 (bạn)

Số bạn nữ là:

12 – 4 = 8 (bạn)

Đáp số: 4 bạn trai

8 bạn gái

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 149/SGK Toán 4)

Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì tìm được số bé.

Đáp án:

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4

Theo đề bài thì số lớn gấp 5 lần số bé.

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 1 = 6 (phần)

Số bé là: 72 : 6 = 12

Số lớn là: 72 – 12 = 60

Đáp số: Số lớn: 60

Số bé: 12

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 149/SGK Toán 4) 

Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4

Đáp án:

Có thể nêu bài toán như sau:

Có hai thùng dầu chứa tổng cộng 180l, thùng dầu thứ nhất chứa bằng 1/4 thùng dầu thứ hai. Hỏi mỗi thùng dầu chứa bao nhiêu lít?

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ nhất là:

180 : 5 = 36 (l)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ hai là:

180 – 36 = 144 (l)

Đáp số: Thùng 1: 36 lít

Thùng 2: 144 lít

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 149 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Mời các bạn tham khảo thêm Giải vở bài tập Toán 4 bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó để học tốt hơn môn Toán lớp 4. Chúc các bạn học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
260 44.654
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm