Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13)

225 52.579

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 với lời giải tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 5 dưới đây.

Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số

Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 ,4, 5 trang 15 SGK Toán 5:

Bài 1 trang 15 SGK Toán 5

Tính

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

Bài 2 trang 16 SGK Toán 5

Tính

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

Bài 3 trang 16 SGK Toán 5

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đặt phép tính ra kết quả:

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

Vậy chọn đáp án C.

Bài 4 trang 16 SGK Toán 5

Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm; b) 7m 3dm;

c) 8dm 9cm; d) 12cm 5mm.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 9m 5dm = Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

Bài 5 trang 16 SGK Toán 5

Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

1/10 quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

Ngoài giải bài tập Toán 5, VnDoc còn cung cấp lời giải hay vở bài tập Toán 5 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán lớp 5, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
225 52.579
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm