Giải bài tập trang 15, 16 Toán 7 tập 1: Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giải bài tập Toán 7 tập 1: Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giải bài tập trang 15, 16 Toán 7 tập 1: Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 bao gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Bài 1 (SGK trang 15 -Toán 7 tập 1)

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

Bài tập môn Toán lớp 7

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ -3/7

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Bài tập môn Toán lớp 7

Vậy những phân số biểu diễn cùng một số hữu tỉ là:

Bài tập môn Toán lớp 7

Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ −3/7 là:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 2 (SGK trang 16 - Toán 7 tập 1)

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

Bài tập môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải:

Xếp theo thứ tự lớn dần:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 3 (SGK trang 16 -Toán 7 tập 1)

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh

a) 4/5 và 1,1 b) -500 và 0,001 c) 13/38 và −12/−37

Đáp án:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 4 (SGK trang 16 -Toán 7 tập 1)

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

Hướng dẫn giải:

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – (0,125. 3,15. (-8))

=((-2,5.0,4).0,38) – ((-8.0,125).3,15)

= ((-1).0,38) – ((-1).3,15)

= -0,38 – (-3,15) = 2.77

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

= ((-20,83 – 9,17).0,2) : ((2,47 + 3,53).0,5)

= (-6) : 3 = -2

Bài 5 (SGK trang 16 -Toán 7 tập 1)

Tìm x, biết:

a) |x -1,7| = 2,3

b) Ix + 3/4I - 1/3 =0

lời giải:

a) |x -1,7| = 2,3 => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3

Với x – 1,7 = 2,3 => x = 4

Với x – 1,7 = -2,3 => x= -0,6

Vậy x = 4 hoặc x = -0,6

b)

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 6 (SGK trang 16 -Toán 7 tập 1)

Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) -3,1597) + (-2,39)

b) (-0,793) – (-2,1068)

c) (-0,5) . (-3,2) + (-10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Lời giải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 7 tập 1: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Xem thêm: Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Đánh giá bài viết
12 3.795
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 7 Xem thêm