Giải bài tập trang 150 SGK Toán 3: Diện tích của một hình

Giải bài tập trang 150 SGK Toán 3: Diện tích của một hình

Giải bài tập trang 150 SGK Toán 3: Diện tích của một hình bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được khái niệm về diện tích, có biểu tượng về diện tích thông qua bài toán so sánh diện tích của các hình, có biểu tượng về diện tích bé hơn, diện tích bằng nhau. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Diện tích của một hình – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 150/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

Giải bài tập trang 150 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) Sai

b) Đúng

c) Sai

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q

Giải bài tập trang 150 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Hình P gồm 11 ô vuông, hình Q gồm 10 ô vuông

Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

So sánh diện tích hình A với diện tích hình B

Giải bài tập trang 150 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Diện tích hình A bằng diện tích hình B (hai hình đều c ó diện tích bằng 9 ô vuông).

Có thể cắt hình B thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình A.

Đánh giá bài viết
42 3.043
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm