Giải bài tập trang 151 SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em ôn tập cách đọc viết số thập phân, so sánh hai số thập phân, chuyển đổi từ số thập phân sang phân số và ngược lại. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập Toán 5 trang 151 câu 1

Câu 1: Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 5:

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 5:

Giải bài tập Toán 5 trang 151 câu 2

Câu 2:

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....;       0,5 = ...;        8,75 = ....

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = ...;        5% = ....;        625% = .....

Hướng dẫn giải:

a) 0,35 = 35%; 0,5 = 0,50 = 50%; 8,75 = 875%

b) 45% = 0,45; 5% = 0,05; 625% = 6,25

Giải bài tập Toán 5 trang 151 câu 3

Câu 3: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 5:

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 5:

Giải bài tập Toán 5 trang 151 câu 4

Câu 4: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5;      4,23;       4,505;       4,203.

b) 72,1;      69,8;      71,2 ;        69,78.

Hướng dẫn giải:

a) 4,203;   4,23;      4,5;          4,505

b) 69,78;   69,8;      71,2;         72,1

Giải bài tập Toán 5 trang 151 câu 5

Câu 5: Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho

0,1 <...< 0,2

Hướng dẫn giải:

 

 

0,1 < ... < 0,2 có thể viết thành:

0,10 <....< 0,20.

Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ....0,19.

Ta chọn một số để điền vào chỗ chấm, chẳng hạn:

0,1 < 0,15 < 0,2.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 152, 153 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng

Ngoài giải bài tập SGK Toán 5, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 5 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 5, mời các bạn cùng tải và xem lời Giải vở bài tập Toán 5 bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
281 38.368
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm