Giải bài tập trang 152, 153 SGK Toán 3: Diện tích hình chữ nhật - Luyện tập

44 14.348

Giải bài tập Toán 3: Diện tích hình chữ nhật - Luyện tập

Giải bài tập trang 152, 153 SGK Toán 3: Diện tích hình chữ nhật - Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh cũng dễ dàng nắm được quy tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đo 2 cạnh của nó. Đồng thời, biết vận dụng quy tắc để tính diện tích hình chữ nhật theo đơn vị đo diện tích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Diện tích hình chữ nhật – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 152/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết vào ô trống theo mẫu:

Giải bài tập trang 152, 153 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

 

Giải bài tập Toán 3

 

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5cm chiều dài 14 cm. Tính diện tích miếng bìa đó.

Hướng dẫn giải

Diện tích của miếng bìa là:

5 x 14 = 70 cm vuông

Đáp số 70 cm vuông

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính diện tích hình chữ nhật biết

a) Chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm

b) Chiều dài 2 dm, chiều rộng 9 cm

Hướng dẫn giải

a) Diện tích hình chữ nhật là: 5 x 3 = 15 cm vuông

b) Diện tích hình chữ nhật là: 20 x 9 = 180 cm vuông

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Diện tích hình chữ nhật – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 153/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8 cm

Hướng dẫn giải

4dm = 40cm

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 8 = 320 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật là:

(40 + 8) x 2 = 96 (cm)

Đáp số: 320 cm2; 96 cm

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Hình H gồm hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật DMNP (có kích thước ghi trên hình vẽ)

Giải bài tập trang 152, 153 SGK Toán 3

a) Tính diện tích mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ

b) Tính diện tích hình H

Hướng dẫn giải

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

8 x 10 = 80 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DMNP là:

20 x 8 = 160 (cm2)

b) Diện tích hình H là:

80 + 160 = 240 (cm2)

Đáp số: 240 (cm2)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải

Chiều dài hình chữ nhật là:

5 x 2 = 10 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Đáp số: 50 cm2

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 153, 154 SGK Toán 3: Diện tích hình vuông - Luyện tập

Đánh giá bài viết
44 14.348
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm