Giải bài tập trang 152, 153 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng

Giải bài tập trang 152, 153 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập về các đơn vị đo độ dài và khối lượng, cách chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và khối lượng. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập Toán 5 trang 152 câu 1

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

  Lớn hơn mét Mét Bé hơn mét
Kí hiệu     dam m dm    
Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau       1m = 10dm = 0,1dam      

b) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

  Lớn hơn ki lô gam Ki lô gam Bé hơn Ki lô gam
Kí hiệu Tấn Tạ Yến Kg hg dag g
Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau              

c) Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

– Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: a)

  Lớn hơn mét Mét Bé hơn mét
Kí hiệu km hm dam m dm cm mm
Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau 1km = 10hm 1hm = 10dam = 0,1km 1dam = 10m = 0,1hm 1m = 10dm = 0,1dam 1dm = 10cm = 0,1m 1cm = 10mm = 0,1dm 1mm = 0,1cm

b)

  Lớn hơn ki lô gam Ki lô gam Bé hơn Ki lô gam
Kí hiệu Tấn Tạ Yến Kg hg dag g
Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau 1 tấn = 10 tạ 1 tạ = 10yến = 0,1tấn 1 yến = 10kg = 0,1tạ 1kg = 10 hg = 0,1yến 1hg = 10dag = 0,1kg 1dag = 10g = 0,1hg 1g = 0,1 dag

c) - Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Giải bài tập Toán 5 trang 152 câu 2

Câu 2: Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b,\ 1m\ =\ \frac{1}{10}dam=0,1dam

1m = ... km = ... km 

1g = ... kg = ... kg

1kg = ... tấn = ... tấn

Hướng dẫn giải:

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = 1000m

1kg = 1000g

1 tấn = 1000kg

b,\ 1m\ =\ \frac{1}{10}dam=0,1dam

1m\ =\ \frac{1}{1000}km=0,001km

1g\ =\ \frac{1}{1000}kg=0,001kg

1kg\ =\ \frac{1}{1000}tấn=0,001tấn

Giải bài tập Toán 5 trang 153 câu 3

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = ...km...m = ...km

2063m = ...km...m = ...km

702m = ...km...m = ...km.

b) 34dm = ..m...dm = ...m

786cm = ...m...cm = ...m

408cm = ...m...cm = ...m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = ...kg...g = ...kg

8047kg = ...tấn...kg = ...tấn.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = 1km 827 m = 1,827km

2063m = 2km 63m = 2,063km

702m = 0km 702m = 0,702km.

b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m

786cm = 7m 86cm = 7,86m

408cm = 4m 8cm = 4,08m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = 2kg 65g = 2,065kg

8047kg = 8tấn 47kg = 8,047 tấn.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 153, 154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp)

Ngoài giải bài tập SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 5 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 5, mời các bạn cùng tải và xem lời Giải vở bài tập Toán 5 bài 144: Ôn tập đo độ dài và khối lượng.

Đánh giá bài viết
184 42.429
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm