Giải bài tập trang 153, 154 SGK Toán 3: Diện tích hình vuông - Luyện tập

90 19.222

Giải bài tập trang 153, 154 SGK Toán 3: Diện tích hình vuông - Luyện tập

Giải bài tập trang 153, 154 SGK Toán 3: Diện tích hình vuông - Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh cũng dễ dàng nắm được quy tắc tính diện tích hình vuông khi biết số đo 1 cạnh. Đồng thời, biết vận dụng quy tắc để tính diện tích hình vuông theo đơn vị đo diện tích. Để học tốt Toán 3, mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Diện tích hình vuông – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 153-154/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết vào ô trống theo mẫu

Cạnh hình vuông

3cm

5cm

10cm

Chu vi hình vuông

3 x 4 = 12 (cm)

 

 

Diện tích hình vuông

3 x 3 = 9 (cm2)

 

 

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt chu vi hình vuông: 5 x 4 = 20 cm

10 x 4 = 40 cm

Điền lần lượt diện tích hình vuông: 5 x5 = 25 cm2

10 x 10 = 100 cm2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm tính diện tích tờ giấy đó theo cm vuông

Hướng dẫn giải

80mm = 8cm

Diện tích của tờ giấy đó là:

8 x 8 = 64 cm2

Đáp số 64 cm2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một hình vuông có chu vi 20 cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Hướng dẫn giải

Cạnh của hình vuông là: 20 : 4 = 5 cm

Diện tích của hình vuông là: 5 x 5 = 25 cm vuông

Đáp số 25 cm vuông

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Diện tích hình vuông – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 154/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính diện tích hình vuông có cạnh là:

a) 7 cm

b) 5 cm

Hướng dẫn giải

a) Diện tích hình vuông là:

7 x 7 = 49 (cm2)

b) Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?

Hướng dẫn giải

Diện tích một viên gạch men là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường được ốp thêm là:

100 x 9 = 900 (cm2)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông EGHI (có kích thước ghi trên hình vẽ)

Giải bài tập trang 153, 154 SGK Toán 3

a) Tính diện tích và chu vi mỗi hình?

b) So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD với diện tích và chu vi hình vuông EGHI

Hướng dẫn giải

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là

(5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Diện tích hình vuông EIGH là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Chu vi hình vuông EIGH là:

(4 + 4) x 2 = 16 (cm)

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình vuông FGHI. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình vuông EGHI.

Nhận xét: Hình vuông và hình chữ nhật có cùng chu vi, nhưng hình vuông có diện tích lớn hơn.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Đánh giá bài viết
90 19.222
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm