Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập Toán 4: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài toán cộng trừ nhân chia phân số và các bài toán liên quan đến tỉ số. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Chung – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153/SGK Toán 4)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 153/SGK Toán 4) 

Tính:

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 153 SGK Toán 4)

Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy.

Đáp án:

Chiều cao hình bình hành bằng:

18 x (5 : 9) = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

18 x 10 = 180 cm2

Đáp số: 180 cm2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 153/SGK Toán 4)

Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô và búp bê, số búp bê bằng 2/5 số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

Đáp án:

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số búp bê là:

63 : 7 x 2 = 18 (búp bê)

Số ô tô là:

63 – 18 = 45 (ô tô)

Đáp số: 18 búp bê

     45 ô tô

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 153/SGK Toán 4)

Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 2 = 7 (phần)

Năm nay tuổi con là:

35 : 7 x 2 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 153/SGK Toán 4)

Khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình H bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình:

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4

Đáp án: Khoanh vào chữ B

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 155 SGK Toán 4: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Ngoài giải bài tập SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 4, mời các bạn cùng tải và xem lời Giải vở bài tập Toán 4 bài 146: Luyện tập chung (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
288 39.986
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm