Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

80 9.088

Giải bài tập Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 100 00 bao gồm đáp án chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (đặt tính, tính đúng). Đồng thời, hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn bằng 2 phép tính và tính diện tích hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải bài Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 155/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đáp số lần lượt là: 86784; 98884; 72956; 79297

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) 82696      b) 61779

59365        9295

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

9 x 6 = 54 cm vuông

Đáp số 54 cm vuông

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung nhau một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ A đến D.

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đổi 3km = 300m

Ta có đoạn đường AB dài 2350m, đoạn đường CD dài 3000m

Đoạn đường này có chiếc cầu CB dài 350m

Vậy độ dài đoạn đường AD là: AB + CD - CB = 2350 + 3000 - 350 = 5000 (m)

Vậy đoạn đường AD dài 5000m = 5km

Đáp số 5km

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 156 SGK Toán 3: Luyện tập Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Đánh giá bài viết
80 9.088
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm