Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 5: Ôn tập về phép cộng

333 49.239

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 5: Ôn tập về phép cộng bao gồm đáp án và hướng dẫn giải tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các phép tính cộng với phân số, số thập phân, phép tính tìm x, giải Toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép cộng – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 158-159/SGK Toán 5) mà VnDoc chuẩn bị dưới đây.

Giải Toán 5 trang 158 bài Ôn tập về phép cộng câu 1

Câu 1: Tính

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 5

Giải Toán 5 trang 158 bài Ôn tập về phép cộng câu 2

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125;

581 + (878 + 419).

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 5

c) 5,87 + 28,69 + 4,13;

83,75 + 46,98 + 6,25;

Hướng dẫn giải:

a) (689 + 875) + 125

= 689 + (875 + 125)

= 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419)

= (581 + 419) = 878

= 1000 + 878 = 1878.

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 5

c) 5,87 + 28,69 + 4,13

= (5,87 + 4,13) + 28,69

= 10 + 28,69

= 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25

= (83,75 + 6,25) + 46,98

= 90 + 46,98

= 136,98.

Giải Toán 5 trang 159 bài Ôn tập về phép cộng câu 3

Câu 3: Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x:

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 – 9,68 = 0)

b)

\frac{2}{5}+x=\frac{4}{10}

x=\frac{4}{10}-\frac{2}{5}

x = 0

Cách 2: Ta có \frac{2}{5}=\frac{4}{10}. Vậy x = 0

Giải Toán 5 trang 159 bài Ôn tập về phép cộng câu 4

Câu 4: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể  trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

 

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:

 Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 5

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 5: Ôn tập về phép trừ

Mời các bạn tham khảo thêm hướng dẫn giải vở bài tập Toán 5 bài 151: Giải vở bài tập Toán 5 bài 151: Phép trừ

Đánh giá bài viết
333 49.239
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm