Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

128 55.220

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4 trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 gồm các bài giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp cho việc học môn Toán 5 được củng cố và nâng cao hơn. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải hay bài tập toán lớp 5 và áp dụng cho từng dạng bài. 

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 16; bài 3, 4 trang 17 SGK Toán 5:

Bài 1 trang 16 SGK Toán 5

Tính

Giải bài tập 1, 2, 3 ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Giải bài tập 1, 2, 3 ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5

Bài 2 trang 16 SGK Toán 5

Tìm x

Giải bài tập 1, 2, 3 ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giải bài tập 1, 2, 3 ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5

Bài 3 trang 17 SGK Toán 5

Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm;      b) 1m 75cm;       c) 5m 36 cm;       d) 8m 8cm.

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Toán 5 bài 3:

Giải bài tập 1, 2, 3 ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5

Bài 4 trang 17 SGK Toán 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây

Giải bài tập 1, 2, 3 ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2
B. 1400 m2
C. 1800 m2
D. 2000 m2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

Khoanh vào B.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 18 SGK Toán 5: Ôn tập về giải toán

Đánh giá bài viết
128 55.220
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm