Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2: Luyện tập chung có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em họ sinh ôn tập lại các phép cộng trừ trong phạm vi 100, 1000 và các bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 2: Luyện tập Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 160/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 63.

b. Kết quả bằng 63.

c. Kết quả bằng 83.

d. Kết quả bằng 90.

e. Kết quả bằng 62.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

f. Kết quả bằng 66.

g. Kết quả bằng 46.

h. Kết quả bằng 47.

i. Kết quả bằng 36.

j. Kết quả bằng 65.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính nhẩm:

700 + 300 =            800 + 200 =           500 + 500 =

1000 – 30 =            1000 – 200 =          1000 – 500 =

Hướng dẫn giải

700 + 300 = 1000         800 + 200 = 1000         500 + 500 = 1000

1000 – 300 = 700         1000 – 200 = 800          1000 – 500 = 500

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216           427 + 142             516 + 173

b) 876 – 231           999 – 542             505 – 304

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam

Đánh giá bài viết
1 200
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm