Giải bài tập trang 162 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở thực vật

1 324

Giải bài tập trang 162 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải bài tập trang 162 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở thực vật. Đây là tài liệu hay và chất lượng được chúng tôi sưu tầm. Với tài liệu này việc học tập môn Sinh học lớp 11 sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập trang 157 SGK Sinh học lớp 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Giải bài tập trang 151 SGK Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Sinh sản vô tính ở thực vật

 • Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài.
 • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.
 • Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật gồm:
  • Sinh sản bào tử.
  • Sinh sản sinh dưỡng: Thân củ, thân rễ.
 • Phương pháp nhân giống vô tính (sinh sản sinh dưỡng nhân tạo) đang được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp: Ghép chồi (mắt), ghép cành, chiết cành, giâm cành, nuôi cấy tế bào và mô thực vật, trồng hom, trồng chồi.
 • Sinh sản vô tính có vai trò quan trọng đối với thực vật và con người.

Giải bài tập trang 162 SGK Sinh học lớp 11

Câu 1. Sinh sản là gì?

Trả lời: Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phái triển liên tục của loài.

Câu 2. Sinh sản vô tính là gì?

Trả lời: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con giống nhau và giống cây mẹ.

Câu 3. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Trả lời: Có 3 hình thức:

 • Giản đơn là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ tự phân thành các phần (2, 4 hay nhiều hơn) và mỗi phần ấy trở thành cá thể mới.
 • Sinh sản bào tử là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới được sinh ra từ bào tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử (hình 41.2 SGK).
 • Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản từ các phần sinh dưỡng của cơ thể (lá, cành, hom, thân củ, căn hành...). Đặc trưng của hình thức sinh sản sinh dưỡng là giữ nguyên được tính trạng di truyền nhờ nguyên phân.

Câu 4. Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính.

Trả lời: Những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính là: Giữ nguyên được các tính trạng tốt mà ta mong muốn, sớm cho kết quả, giá thành thấp. Đặc biệt, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật sản xuất được số lương lớn cây giống với giá thành thấp. Tạo được giống sạch bệnh vi rút, phục chế được các giống tốt bị thoái hoá, hiệu quả kinh tế cao.

Câu 5. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:

a. Bằng lóng.    b. Thân rễ.     c. Đỉnh sinh trưởng.      d. Rễ phụ.

Trả lời: b đúng

Câu 6. Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là:

a. Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.
b. Cành ghép không bị rơi.
c. Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.
d. Cả a, b, c

Trả lời: d đúng

Đánh giá bài viết
1 324
Giải bài tập Sinh học 11 Xem thêm