Giải bài tập trang 162 SGK Toán 5: Ôn tập phép nhân

Giải bài tập trang 162 SGK Toán 5: Ôn tập về phép nhân bao gồm đáp án và hướng hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các phép tính nhân phân số, số thập phân và dạng Toán có lời văn với dạng bài tập này. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải bài Ôn tập về phép nhân – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 162/SGK Toán 5) dưới đây.

Giải Toán 5 trang 162 bài Ôn tập về phép nhân câu 1

Câu 1: Tính

a) 4802 x 324

6120 x 205

Giải bài tập trang 162 SGK Toán 5

c) 35,4 x 6,8

21,76 x 2,05 

Hướng dẫn giải:

a) 4802 x 324 = 1555848

6120 x 205 = 1254600

Giải bài tập trang 162 SGK Toán 5

c) 35,4 x 6,8 = 240,72

21,76 x 2,05 = 44,608

Giải Toán 5 trang 162 bài Ôn tập về phép nhân câu 2

Câu 2: Tính nhẩm

a) 3,25 x 10

3,25 x 0,1

b) 417,56 x 100

417,56 x 0,01

c) 28,5 x 100

28,5 x 0,01

Hướng dẫn giải:

a) 3,25 x 10 = 32,5

3,25 x 0,1 = 0,325

b) 417,56 x 100 = 41756

417,56 x 0,01 = 4,1756

c) 28,5 x 100 = 2850

28,5 x 0,01 = 0,285.

Giải Toán 5 trang 162 bài Ôn tập về phép nhân câu 3

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4

b) 0,5 x 9,6 x 2

c) 8,36 x 5 x 0,2

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

Hướng dẫn giải:

a) 2,5 x 7,8 x 4 = (2,5 x 4) x 7,8 = 10 x 7,8 = 78

b) 0,5 x 9,6 x 2 = (0,5 x 2) x 9,6 = 1 x 9,6 = 9,6

c) 8,36 x 5 x 0,2 = 8,36 x (5 x 0,2) = 8,36 x 1 = 8,36

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9 = 10 x 7,9 = 79

Giải Toán 5 trang 162 bài Ôn tập về phép nhân câu 4

Câu 4: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tạo C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Quãng đường ô tô và xe máy đi được trong 1 giờ là:

48,5 + 33,5 = 82 (km)

Ta có thời gian ô tô và xe máy đi để gặp nhau là:

1 giờ 30 phút hay 1,5 giờ.

Độ dài quãng đường AB là: 82 x 1,5 = 123 (km).

Đáp số: 123 km.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 162 SGK Toán 5: Luyện tập phép nhân

Đánh giá bài viết
259 38.503
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm