Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 3: Chia số có 5 chữ số với số có một chữ số

36 7.374

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 3: Chia số có 5 chữ số với số có một chữ số

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 3: Chia số có 5 chữ số với số có một chữ số giúp các em học sinh hiểu và ôn tập các dạng bài tập về cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau); cách áp dụng phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan. Mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 3: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Chia số có 5 chữ số với số có một chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 163/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đáp án lần lượt là: 21212; 8231; 7812

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một cửa hàng có 36 550 kg xi măng, đã bán 1/5 số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg xi măng.

Hướng dẫn giải

Cửa hàng còn lại số kg xi măng là:

36 550 x 1/5 = 7310 kg

Đáp số 7310 kg

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính giá trị biểu thức

a) 69218 - 26736 : 3          b) (35281 + 51645) : 2

30507 + 27876 : 3             (45405 - 8221) : 4

Hướng dẫn giải

a) 69218 - 26736 : 3 = 69218 - 8912 = 60301

30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799

b) (35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463

(45405 - 8221) : 4 = 37184 : 4 = 9296

Hướng dẫn giải bài Chia số có 5 chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 164/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép chia: 10250 : 3 = 3416 (dư 2)

Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

15725

3

 

 

33272

4

 

 

42737

6

 

 

Hướng dẫn giải

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

15725

3

5241

2

33272

4

8318

0

42737

6

7122

5

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 165 SGK Toán 3: Luyện tập

Đánh giá bài viết
36 7.374
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm