Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 5: Ôn tập phép chia

200 51.874

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 5: Ôn tập phép chia

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 5: Ôn tập phép chia bao gồm đáp án và hướng hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập lại các phép tính chia phân số, số thập phân, cách tính nhanh, tính nhẩm. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 162 SGK Toán 5: Luyện tập phép nhân

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép chia – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164/SGK Toán 5)

Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 5

a) 8192 : 32

15335 : 42

b) 75,95 : 3,5

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

Câu 2: Tính

a,\ \frac{3}{10}\div\frac{2}{5}

b,\ \frac{4}{7}\div\frac{3}{11}

Câu 3: Tính nhẩm

a) 25 : 0,1          48 : 0,01            95 : 0,1

25 x 10            48 x 100            72 : 0,01

b) 11 : 0,25          32 : 0,5             75 : 0,5

11 x 4              32 x 2              125 : 0,25

Câu 4: Tính bằng hai cách

a,\ \frac{7}{11}\div\frac{3}{5}+\frac{4}{11}\div\frac{3}{5}

b,\ \left(6,24+1,26\right)\div0,75

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Giải bài tập SGK Toán 5

Giải bài tập SGK Toán 5

Câu 2: Tính

a,\frac{3}{10}\div\frac{2}{5}=\frac{3}{10}\times\frac{5}{2}=\frac{15}{20}=\frac{3}{4};

b,\frac{4}{7}\div\frac{3}{11}=\frac{4}{7}\times\frac{11}{3}=\frac{44}{21};

Câu 3: Tính nhẩm

a,\ 25\div0,1=25\div\frac{1}{10}=25\times10=250.

25\ \times10=250

48\div0,01=48\div\frac{1}{100}=48\times100=4800.

48\times100=4800

95\div0,1=95\div\frac{1}{10}=95\times10=950

72\div0,01=72\div\frac{1}{100}=72\times100=7200

b,\ 11\div0,25=11\div\frac{1}{4}=11\times4=44

11 x 4 = 44

32\div0,5=32\div\frac{1}{2}=32\times2=64

32\times2=64

75\div0,5=75\div\frac{1}{2}=75\times2=150

125\div0,25=125\div\frac{1}{4}=125\times4=500

Câu 4: Tính bằng hai cách

a,\ \frac{7}{11}\div\frac{3}{5}+\frac{4}{11}\div\frac{3}{5}

Cách 1: 

=\frac{7}{11}\times\frac{5}{3}+\frac{4}{11}\times\frac{5}{3}=\frac{35}{33}+\frac{20}{33}=\frac{55}{33}=\frac{5}{3}.

Cách 2: 

=\left(\frac{7}{11}+\frac{4}{11}\right)\div\frac{3}{5}=\frac{11}{11}\div\frac{3}{5}=1\div\frac{3}{5}=1\times\frac{5}{3}=\frac{5}{3}.

b, (6,24 + 1,26) : 0.75

Cách 1: (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: (6,24 + 1,26) : 0,75 = 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 164, 165 SGK Toán 5: Luyện tập phép chia

Đánh giá bài viết
200 51.874
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm