Giải Toán lớp 4 trang 164 bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các bài tập về cộng trừ nhân chia với các số tự nhiên, giải Toán có lời văn, dạng Toán tìm X. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Ôn tập về Các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164/SGK Toán 4) dưới đây.

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 1

Tính giá trị của các biểu thức: m + n; m – n; m x n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28; b) m = 2006; n = 17.

Đáp án:

a) Nếu m = 952, n = 28 thì:

m + n = 952 + 28 = 980

m – n = 952 – 28 = 924

m x n = 952 x 28 = 26656

m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006; n = 17 thì:

m + n = 2006 + 17 = 2023

m – n = 2006 – 17 = 1989

m x n = 2006 x 17 = 34102

m : n = 2006 : 17 = 118

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 2

Tính:

a) 12054 : (15 + 67); b) 9700 : 100 + 36 x 12.

29150 – 136 x 201 (160 x 5 – 25 x 4) : 4

Đáp án:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82 = 147

29150 – 136 x 201 = 29150 – 27336 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 x 12 = 97 + 432 = 529

(160 x 5 – 25 x 4) : 4 = (800 – 100) : 4 = 700 : 4 = 175

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 36 x 25 x 4 b) 108 x (23 + 7)

18 x 24 : 9 215 x 86 + 215 x 14

41 x 2 x 8 x 5 53 x 128 – 43 x 128

Đáp án:

a) 36 x 25 x 4 = 36 x (25 x 4)

= 36 x 100 = 3600

18 x 24 : 9 = (18 : 9) x 24

= 2 x 24 = 48

41 x 2 x 8 x 5 = (41 x 8) x (2 x 5)

= 328 x 10 = 3280

b) 108 x (23 + 7) = 108 x 30 = 3240

215 x 86 + 215 x 14 = 215 x (86 + 14)

= 215 x 100

= 21500

53 x 128 – 43 x 128 = (53 – 43) x 128

= 10 x 128

= 1280

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 4

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần?

Đáp án:

Tuần sau cửa hàng bán được:

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được:

319 + 395 = 714 (m)

Cả hai tuần có số ngày là:

7 × 2=14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được:

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số : 51 m vải

Giải Toán lớp 4 trang 164 bài 5

Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Số tiền mua 2 hộp bánh là:

24000 x 2 = 48000 (đồng)

Số tiền mua 6 chai sữa là:

9800 x 6 = 58800 (đồng)

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

48000 + 58800 = 106800 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

93200 + 106800 = 200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 164, 165, 166 SGK Toán 4: Ôn tập về biểu đồ

Ngoài giải bài tập Toán 4 SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 nhằm giúp các bạn học tốt môn Toán hơn. Mời các bạn tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
265 67.193
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm