Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 3: Luyện tập chung

39 10.922

Giải bài tập trang 165, 166 Luyện tập chung SGK Toán lớp 3 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập về phép cộng trừ nhân chia trong phạm vi 10000, giải Toán có lời văn. Mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Luyện tập chung– SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166/SGK Toán 3) dưới đây.

Giải Toán lớp 3 trang 165, 166 bài 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 10715 x 6              b) 21542 x 3

30755 : 5                48729 : 6

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 3

Giải Toán lớp 3 trang 165, 166 bài 2

Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này được đem chia hết cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh?

Hướng dẫn giải

Số bánh nhà trường đã mua:

4 x 105 = 420 (cái)

Số bạn được nhận bánh là:

420 : 2 = 210 (cái)

Giải Toán lớp 3 trang 165, 166 bài 3

Một hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình đó.

Hướng dẫn giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 (cm2)

Giải Toán lớp 3 trang 165, 166 bài 4

Ngày 8 tháng 3 là ngày chủ nhật. Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày 1 tháng 3 (vì 8 – 7 = 1)

Chủ nhật thứ hai là ngày 8 tháng 3 (vì 7 + 1 = 8)

Chủ nhật thứ ba là ngày 15 tháng 3 (vì 8 + 7 = 15)

Chủ nhật thứ tư là ngày 22 tháng 3 (vì 15 + 7 = 22)

Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày 29 tháng 3 (vì 22 + 7 = 29)

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 166 SGK Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị tiếp theo

Ngoài giải bài tập Toán 3, VnDoc còn giúp bạn giải vở bài tập Toán 3 để các bạn học tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
39 10.922
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm