Giải bài tập trang 165 SGK Toán 5: Luyện tập

220 52.295

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 5: Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về tỉ số phần trăm, cách giải các dạng toán tỉ số phần trăm. Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 165/SGK Toán 5) mà VnDoc đã chuẩn bị dưới đây.

Giải Toán 5 trang 165 bài Luyện tập câu 1

Câu 1: Tính tỉ số phần trăm của:

a) 2 và 5;           b) 2 và 3

c) 3,2 và 4          d) 7,2 và 3,2

Chú ý: Nếu tỉ số phần trăm là số thập phân thì chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ: 1 : 6 = 0,166666...

Tỉ số phần trăm của 1 và 6 là: 16,66%.

Hướng dẫn giải:

a) 2 : 5 = 0,4 = 0,40 = 40%

b) 2 : 3 = 0,6666 = 66,66%

c) 3,2 : 4 = 0,8 = 80%

d) 7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%.

Giải Toán 5 trang 165 bài Luyện tập câu 2

Câu 2: Tính:

a) 2,5% + 10,34%

b) 56,9% – 34,25%

c) 100% - 23% - 47,5%

Hướng dẫn giải:

a) 2,5% + 10,34% = 12,84%

b) 56,9% – 34,25% = 22,65%

c) 100% -23% -47,5% = 77% – 47,5% = 29,5%

Giải Toán 5 trang 165 bài Luyện tập câu 3

Câu 3: Một huyện có 320 ha đất trồng cây cà phê và 480 ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

b)  Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

Hướng dẫn giải:

a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây là:

480 : 320 = 1,5

1,5 = 150%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây cao su là:

320 : 480 = 0,6666...

0,6666...= 66,66%

Đáp số: a) 150%; b) 66,66%.

Giải Toán 5 trang 165 bài Luyện tập câu 4

Câu 4: Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Số cây lớp 5A đã trồng được là:

180 x 45 : 100 = 81 (cây)

Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là:

180 – 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 5: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Ngoài giải bài tập SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải hay vở bài tập Toán 5 để các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng xem và tải Giải vở bài tập Toán 5 bài 157: Luyện tập

Đánh giá bài viết
220 52.295
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm